Opis projektu

Misją eUczelni jest budowanie podstaw społeczeństwa informacyjnego. Dlatego trzyletni okres informatyzacji Politechniki Gdańskiej spowoduje wzrost liczby innowacyjnych narzędzi do efektywnego zarządzania i funkcjonowania uczelni. W projekcie przewidziano również cykl szkoleń dla pracowników w zakresie obsługi interoperacyjnych systemów. Rozbudowie ulegnie także infrastruktura sprzętowa.

Dostęp do modułów według uprawnień pod adresem http://moja.pg.gda.pl

eArchiwum

elektroniczne repozytorium dokumentów

eDziekanat

obsługa administracyjna spraw studenckich

eKontakt

zintegrowana platforma CMS do komunikacji z uczelnią

eNauka

zdalny dostęp do zasobów naukowych PG

eNauczanie

kształcenie zdalne dla społeczeństwa informacyjnego

eStudent

organizacja toku studiów on line

eWspółpraca

wyszukiwarka innowacyjności i praktyk