eUczelnia mówi Javą

17 kwietnia 2012

Tym razem głos zabierze Adam Nikodem – jeden z naszych programistów, który jako pierwszy z całego zespołu uzyskał certyfikat po zdaniu egzaminu „SCJP Sun Certified Programmer for Java 6 Study Guide (CX-310-065): Exam 310-065”.

 

Podobno Java to najpopularniejszy język programowania na świecie. Występuje w Internecie, telefonach komórkowych, laptopach. Z czego wynika tak częste jej używanie?

Rzeczywiście, Java to najbardziej rozpowszechniony język programowania. O jej popularności zadecydowało kilka czynników. Między innymi  to, że w miarę łatwo można ją opanować w stopniu wystarczającym do tworzenia ciekawych projektów oraz że działa prawie na każdym sprzęcie elektronicznym. Założeniem jej twórców było opracowanie języka przenośnego. Daje to duże możliwości tworzenia najróżniejszych aplikacji, bo teoretycznie raz napisany kod Javy można uruchomić na wszystkich systemach operacyjnych. Poza tym jako rozwiązanie typu open source jest darmowa. Dodatkowo Java jako jeden z nielicznych języków programowania nadaje się do wszystkiego: do aplikacji desktopowych, webowych (strony i portale internetowe), tworzenia dokumentów, obróbki grafiki i w zasadzie jej możliwości są ograniczone tylko wyobraźnią twórców.

Dlaczego aplikacje eUczelni tworzone są właśnie w tym języku?

Nasza uczelnia kształci głównie programistów Javy i C#, który jest komponentem koncepcji .NET. O ile Java jest darmowa, o tyle technologia Microsoftu nie. Patrząc od strony użytkownika, dla większości z nich różnica w zastosowaniu konkretnego rozwiązania nie będzie odczuwalna. Kiedy ruszał projekt eUczelnia, pracowały w nim głównie osoby bezpośrednio po studiach, stąd wybór padł na pierwszą propozycję. Myślę, że przeważyła dostępność – większość środowiska akademickiego używa Javy jako przewodniego języka programowania. Wiąże się z tym kusząca dla społeczności naukowej możliwość wniesienia wkładu w rozwój komponentów.

Jakie korzyści daje zastosowanie Javy?

Mogę wymienić wiele plusów. Ta technologia jest darmowa, elastyczna, skalowalna, uniwersalna i cechują ją opisane standardy. Niestety, ma też wady. Czasem wolniej działa, co jest bardziej zauważalne w aplikacjach desktopowych, niż webowych. Jako rozwiązanie, które nie zostało zoptymalizowane pod żaden konkretny system, może być mało efektywna. Z jednej strony w bibliotece środowiska wytwórczego znajdziemy gotowe i pasujące wszędzie komponenty. Przykładowo może to być tabela w interfejsie użytkownika. Tylko, że z drugiej strony i tak musimy ją dostosować do potrzeb wytwarzanych przez nasz zespół aplikacji.

 

Dziękuję za rozmowę.