Jeszcze więcej eUczelni

21 sierpnia 2013

12 sierpnia przedstawiciele Politechniki Gdańskiej i Urzędu Marszałkowskiego podpisali aneks do umowy o dofinansowanie. Na jego mocy realizacja projektu zostaje przedłużona o 6 miesięcy i zakończy się 30 września 2014 roku.

eUczelnia to projekt informatyczny, a branża IT należy do dynamicznie rozwijających się. Od 2010 roku, kiedy aplikowano o dotację, wiele założeń zdezaktualizowało się. Kierownictwo reaguje na te zmiany i sukcesywnie przeszczepia je na grunt politechniczny. Dodatkowy czas pozwoli zatem na efektywne wdrożenie rozwiązań oraz znaczny postęp w zakresie informatyzacji większości dziedzin życia uczelni.