Kontakt

REALIZATOR PROJEKTU

Centrum Usług Informatycznych
Politechnika Gdańska

Gmach Główny, pokój 273  
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
e-mail: cui@pg.gda.pl
http://cui.pg.edu.pl