O projekcie

Projekt eUczelnia – opracowanie i wdrożenie na PG platformy udostępniającej eUsługi dla społeczeństwa informacyjnego województwa pomorskiego to kolejne unikatowe przedsięwzięcie Politechniki Gdańskiej. Pozytywna ocena ekspertów z Urzędu Marszałkowskiego oraz wysoka pozycja na liście rankingowej zaowocowały podpisaniem w dniu 19 października 2010 roku umowy o dofinansowanie.

Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

  • Osi priorytetowej 2. Społeczeństwo wiedzy,
  • Działania 2.2. Infrastruktura i usługi tworzące podstawy społeczeństwa informacyjnego,
  • Poddziałania 2.2.2. Rozwój usług społeczeństwa informacyjnego

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 

Całkowita wartość projektu: 12 304 100,00 zł

Wartość dotacji ze środków Unii Europejskiej: 8 644 125,00 zł