Rezultaty

 

ODDZIAŁYWANIE PROJEKTU

WYMIAR TECHNOLOGICZNY

WYMIAR ADMINISTRACYJNY

WYMIAR SPOŁECZNO-REGIONALNY

 • wdrożenie podpisu elektronicznego
 • 10-krotny wzrost liczby osób korzystających z usług elektroniczych PG
 • zwiększenie dostępu do zasobów dydaktycznych i usług elektronicznych
 • szkolenia dla ponad 1000 osób: kadry pracowniczej, studentów i innych użytkowników w zakresie obsługi i korzystania z nowych narzędzi informatycznych i usług elektronicznych
 • usprawnienie działań administracyjnych i kontaktów między poszczególnymi grupami użytkowników
 • podnoszenie ogólnego poziomu wiedzy i kompetencji społeczeństwa
 • wytworzenie spójnej i jednolitej prezentacji Uczelni wraz z jej zasobami naukowo-badawczymi
 • stworzenie jednolitych standardów i usprawnienie przekazu informacji między poszczególnymi jednostkami Uczelni
 • ułatwienie kontaktu z jednostkami badawczo-naukowymi
 • poprawa stanu infrastruktury informatycznej i sprzętu komputerowego Politechniki Gdańskiej
 • skrócenie czasu załatwiania spraw administracyjnych
 • stworzenie podstaw do budowy społeczeństwa informacyjnego