Zamówienia publiczne

1. Postępowanie z dnia 27.04.2011 roku - przetarg na świadczenie usług doradztwa w projekcie eUczelnia.

2. Postępowanie z dnia 27.04.2011 roku - dostawa urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby Centrum Usług Informatycznych.

3. Postępowanie z dnia 13.05.2011 roku - dostawa urządzeń podtrzymujących napięcie na potrzeby Centrum Usług Informatycznych Politechniki Gdańskiej.

4. Postępowanie z dnia 07.07.2011 roku - dostawa mebli biurowych dla Centrum Usług Informatycznych.

5. Postępowanie z dnia 28.07.2011 roku - dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Gdańskiej.

6. Postępowanie z dnia 07.09.2011 roku – dostawa zestawów serwerów dla Politechniki Gdańskiej.

7. Postępowanie z dnia 27.09.2011 rok - dostawa urządzeń sieciowych dla Politechniki Gdańskiej.

8. Postępowanie z dnia 09.11.2011 roku - dostawa roll up dla Centrum Usług Informatycznych.

9. Postępowanie z dnia 15.12.2011 roku - dostawa, wdrożenie i wsparcie po wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego eKontakt.

10. Postępowanie z dnia 25.05.2012 roku - przeprowadzenie audytów oprogramowania dla poszczególnych usług w ramach projektu eUczelnia.

11. Postępowanie z dnia 21.08.2012 roku - dostawa ścianki reklamowej dla Centrum Usług Informatycznych.

12. Postępowanie z dnia 06.02.2013 roku - przetarg na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego - eArchiwum.

13. Postępowanie z dnia 15.03.2013 roku - wydrukowanie i dostarczenie broszur dla Centrum Usług Informatycznych.

14. Zapytanie ofertowe z dnia 04.06.2013 roku - przeprowadzenie szkolenia z Obsługi platformy Moodle - eNauczanie dla pracowników naukowo-dydaktycznych. 

15. Postępowanie z dnia 31.07.2013 roku - dostawa i wdrożenie systemu mobline kioski (mKioski).

16. Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2013 roku - przeprowadzenie szkolenia Zaawansowane możliwości Platformy Moodle

17. Zapytanie ofertowe z dnia 09.09.2013 roku - przeprowadzenie szkolenia Metodyki e-learningu

18. Zapytanie ofertowe z dnia 23.10.2013 roku - dostarczenie certyfikatów kwalifikowanych do podpisu elektronicznego. 

19. Zapytanie ofertowe z dnia 25.10.2013 roku - wykonanie filmów animowanych przedstawiających modele reakcji chemicznych

20. Postępowanie z dnia 18.12.2013 roku  - dostawa sprzętu informatycznego (komputerów stacjonarnych, monitorów, laptopów, skanera kodów kreskowych, drukarki kodów kreskowych.

21. Postępowanie z dnia 11.02.2014 roku - dostawa sprzętu informatycznego (monitorów, serwera z macierzą dyskową oraz urządzeń do bezprzewodowej transmisji danych) dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu eUczelnia. 

22. Zapytanie ofertowe z dnia 28.02.2014 roku - przeprowadzenie szkolenia pn. Komercyjne szkolenia z eNauczania

23. Zapytanie ofertowe z dnia 10.03.2014 roku - przeprowadzenie szkolenia pn. Specjalista Centrum Wsparcia. 

24. Zapytanie ofertowe z dnia 14.04.2014 roku - wykonanie filmu promującego. 

Odpowiedzi na pytania do zapytania ofertowego z dnia 14.04.2014 roku.

25. Postępowanie z dnia 09.05.2014 roku -  dostawa oprogramowania do monitoringu sieci i Service Desku dla Politechniki Gdańskiej.

26. Postępowanie z dnia 13.05.2014 roku -  świadczenie usług polegających na realizacji szkolenia i szkolenia w formie warsztatów z zakresu ITIL v3 oraz usług konsultacji (doradztwa) w zakresie ITIL v3 dla Politechniki Gdańskiej w ramach projektu eUczelnia.